Erik en Pauline Coolen

Praktijk voor lichaamsgerichte- en voetreflextherapie

 

Praktijk & Missie

aarde250De praktijk voorziet in het levensonderhoud van ons gezin. We zijn dankbaar dat we zonder grote luxe, 'rijk' kunnen leven. De praktijk geeft geestelijke voeding. Daarin ligt de ware rijkdom.

Voor een korte periode of voor wat langere tijd samen op pad zijn. Hierin kunnen we meeluisteren, meevoelen en handelen naar de liefdevolle wijsheid, die zich in het hier en nu ontvouwd.

Het voelt vervullend om ons steentje bij te dragen aan liefdevolle zorg voor de medemens. Dat kan gericht zijn op gezondheidsmanagement en life-style, maar ook op persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Onze praktijk hanteert en conformeert zich aan de meldcode huislijk geweld en kindermishandeling, zoals door de overheid vastgesteld.
Onze praktijk hanteert het klachtenreglement voor de NCSV, de Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging.
Binnen onze praktijk hanteren wij `huisregels`. Een overzicht hiervan vindt u terug in een overzichtelijke klapper in de wachtruimte.

Het leven gaat door en het leven heeft z'n ups en downs. Het leven vraagt om geleefd te worden. Dit laatste is niet altijd helder en duidelijk. Soms hebben wij als mens een ander nodig om hier samen naar te kijken.Want het leven vraagt ook een:

Onze praktijk is een praktijk voor lichaamsgerichte therapie, coaching en bewustzijn. Het is een kleinschalige praktijk, gelegen in een rustige woonwijk in Weert. Pauline en Erik dragen er zorg voor dat deze ruimte ook een optimale privacy biedt, waarbinnen veilig gewerkt kan worden en waar u als cliënt de mogelijkheid heeft om meer tot uzelf te komen. De ruimte nodigt uit tot een 'aanwezig komen in het hier en nu'.