Baby & Kind

neem contact op

Pre- en perinatale dynamieken

Informatie voor ouders en verzorgers van zuigelingen, kleuters en schoolkinderen.

Gebeurtenissen tijdens de zwangerschap en tijdens en na de geboorte, kunnen een diepe indruk achterlaten bij kind en moeder. Als Cranio therapeut zoek ik naar de primaire oorzaak en help de bestaande blokkades opheffen. 
Sinds 1996 werk ik met baby`s, kleine kinderen (en hun ouders), die een scala aan typische gedragskenmerken laten zien welke eerder onder het KISS syndroom en KIDD syndroom geplaatst werden.

Hier ziet u afbeeldingen, waarin ook enkele technieken getoond worden die door Erik gebruikt worden binnen de Cranio therapie bij baby`s en kinderen.

Wat betekent KISS?

Kiss staat voor Kopgewrichten Invloed bij Symmetrie Stoornissen (Kopfgelenk Induzierte SymmetrieStorungen).

Waarom zijn de kopgewrichten zo belangrijk?

Ze bevinden zich op het overgangsgebied tussen schedel (hersenen) en wervelkolom (ruggemerg).
Het is de verbindingspoort tussen hoofd en lichaam en belangrijk voor de juiste ontwikkeling en integratie
van houding en beweging (sensoriek en motoriek.)

Waarom heeft een storing zo’n grote invloed?

Er is een directe invloed op hersenen en hersenzenuwen en op de totaliteit van het lichaam. Bij kiss zal er veel aandacht in het kind uitgaan naar de overprikkeling en daardoor heeft het minder ruimte voor een goede integratie van de sensomotoriek (ontwikkeling van lichaams eigen gevoel en bewegen) en minder ruimte om wezenlijk contact te maken met zichzelf en met de ouders.

Waardoor kan het KISS syndroom ontstaan?

De directe aanleiding is meestal een traumamoment rondom de bevalling; klem zitten, tang- of vacuumverlossing, navelstrengomwikkeling van de hals, extreem snelle of spoed-keizersneebevalling. De beklemming of spanningsverandering in met name het schedel-nekgebied is vaak een fysieke uitdrukking van het kind welke gekoppeld is aan een shock of energetische verstrikking.

Welke lichamelijke symptomen kun je waarnemen?

 • het kind ligt meestal in totaliteit ‘scheef ‘
 • het hoofdje staat scheef en naar één kant gedraaid
 • er is een sterke neiging tot overstrekken
 • er is een verschil in bewegen tussen links en rechts
 • er is een zwakke hoofdbalans
 • het kind vertoond een gestoord slaapritme
 • maag- en darmkrampen
 • slikklachten; het kind geeft vaak melk terug
 • vaak extreem huilgedrag; men praat over de ‘huilbaby’
 • protesthuilen bij aan of uitkleden
 • het kind slaat kruipen vaak over en gaat vroeg staan
 • gestoorde oogmotoriek en er is moeilijk oogcontact
 • koude handjes en voeten

Ten onrechte wordt vaak gewacht op spontaan herstel. Maar dit is een schijnbaar herstel! Het babylichaam kan geweldig goed compenseren, met een verminderde neuro-motorische ontwikkeling tot gevolg. Op latere leeftijd kan zo’n kind allerlei symptomen vertonen.

KIDD staat voor Kopgewrichten, Invloed bij Dyspraxie.

Invloed bij Dyspraxie (verstoord handelen) en Dysgnosie (verstoord lichaamsgevoel), als uitdrukking van verminderde sensomotorische integratie met kenmerkend uiterlijk gedrag. Het innerlijk netwerk van het kind heeft zich niet optimaal kunnen ontvouwen.

Wat betekent KIDD?

KIDD staat voor Kopgewrichten, Invloed bij Dyspraxie (verstoord handelen) en Dysgnosie (verstoord lichaamsgevoel), als uitdrukking van verminderde sensomotorische integratie met kenmerkend uiterlijk gedrag. Het innerlijk netwerk van het kind heeft zich niet optimaal kunnen ontvouwen.

Door een vicieuze cirkel van lage sensomotorische integratie, onbegrepen gedrag met negatieve aandacht
en bestraffing, kan het kind verschillende typische symptomen gaan vertonen.

Welke symptomen horen bij het KIDD syndroom?

 • vaak struikelen of vallen; onhandige motoriek
 • vertraagde spraakontwikkeling
 • overbeweeglijk, driftig en snel ontstemd
 • moeite met concentratie en leerproblemen
 • weinig slapen en regelmatig hoofdpijn
 • slecht ego-gevoel, weinig zelfvertrouwen
 • slecht evenwicht en moeite met leren fietsen
 • mindere psychosociale vaardigheden

Waaruit bestaat het onderzoek?

 • anamnese van ouders
 • observatie van kind en ouders
 • bewegings- en spanningsonderzoek van diepe bindweefsel ( fascia) en de wervelkolom en schedelstrukturen
 • testen van de neuro-motoriek

Waaruit bestaat de behandeling?

 • (leren) afstemmen op wezen van het kind
 • zeer zachte, energetische, manuele technieken ter ondersteuning van het vrijmaken van specifieke structuren(met name schedel en wervelkolom) en het ‘openen’ van het kind als geheel.
 • communicatie bewustwording van ouders naar kind, waardoor de natuurlijke kwaliteiten van het kind beter gezien, gehoord en gevoeld worden.
 • systemische interventies en instructies aan de ouders over dagelijks handelen.

Wanneer kan gestart worden met behandelen?

Vrijwel direct na de geboorte kan er begonnen worden met behandelen. Meestal ligt de start vóór de 3e maand. Bij baby’s zijn 1 tot 4 behandelingen meestal voldoende. Bij oudere kinderen kan een langer vervolgtraject nodig zijn.

Toegankelijkheid?

U kunt altijd op eigen initiatief, ook zonder verwijzing, contact met ons opnemen, Erik is direct toegankelijk. Natuurlijk kunt u ook middels doorverwijzing van arts, verloskundige of collega therapeut bij mij terecht.
Om tot een cranio-sacraal behandeling te kunnen overgaan bij een baby of kind tot 16 jaar, dienen beide ouders schriftelijk akkoord te geven middels het ondertekenen van de behandelovereenkomst. Voorafgaand aan de eerste afspraak stuurt Erik u deze behandelovereenkomst per mail toe, zodat u deze ondertekend naar de eerste afspraak kunt meenemen.

Werkwijze?

Erik werkt sinds 1996 met baby’s en kinderen. Eerst als holistisch manueel therapeut en sinds 2004 als cranio-sacraal therapeut. Zijn holistische werkmethode is steeds meer een integratie geworden van alle hem ter beschikking staande talenten en technieken. Zachtheid en traagheid zorgen voor een veiligheid en geborgenheid waarin het wezen van het kind aanwezig kan komen. Vanuit diepe ontspanning kunnen zelfhelende energieën naar de voorgrond komen. De emotionele-energetische verbinding tussen met name moeder en kind zijn hierin essentieel.