Cranio Sacraal therapie

neem contact op
Het ritme van het hersenvocht

Het Cranio-Sacraal systeem (groter plaatje, zie hiernaast) bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (Cranium) en wervelkolom tot onder aan je heiligbeen (Sacrum).

Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel. Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit Cranio Sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed.

De derde primaire levensfunctie

We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Daarmee is het Cranio-Sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire levensfunctie van het lichaam. Tijdens een behandeling van het Cranio-Sacrale systeem kan een stillpoint optreden, een korte periode waarbij het ritme vrijwel stil ligt en het denken wordt stopgezet. De energie wordt dan onttrokken aan de hersenen en ingezet voor reparatie van het lichaam. Ook tijdens onze slaap kennen we stillpointperioden waarin het lichaam zich herstelt.

De Cranio methode

Bij Cranio-Sacraaltherapie worden niet de ziektesymptomen op zich behandeld maar vindt behandeling plaats van “de cliënt”.

De behandelaar schenkt niet alleen aandacht aan de klachten, maar ook aan de mogelijke oorzaken ervan. Deze oorzaken kunnen van puur fysieke aard zijn, maar ook van psychische aard of een combinatie hiervan. Om deze reden is het dan ook niet mogelijk om een standaardbehandeling voor een bepaalde klacht te geven.

Bewegingsverstoringen

Veelal wordt aan de schedel, de wervelkolom en het heiligbeen behandeld. Het ritme van het Cranio-Sacraal systeem is echter ook op andere plekken over het hele lichaam voelbaar. De behandelaar zal de frequentie en kracht van het ritme op de verschillende plaatsen van het lichaam ervaren. Op deze manier worden bewegingsverstoringen van bindweefsel, verkrampingen en disbalans binnen het lichaam vastgesteld. De behandelaar zal werken aan het optimaliseren van de elasticiteit en ruimte binnen de schedelbeenderen en de overige delen van het Cranio-Sacrale systeem.

Daartoe zal de behandelaar in het ritme meegaan en een lichte druk op het systeem uitoefenen. Op deze manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen. Binnen deze nieuwe therapievorm, die sinds de negentiger jaren wordt beoefend, wordt het puur lichamelijke werk soms aangevuld met Somato Emotional Release. Indien de lichamelijke blokkade een emotionele historie heeft die nog niet is opgelost, dan is het mogelijk om met het trauma “in gesprek te gaan.”

Klachten

Sommige behandelaars zullen vooraf vragen stellen om inzicht te krijgen in de oorzaak en samenhang van de klachten.

Deze vragen kunnen betrekking hebben op zowel fysieke als psychische klachten, op erfelijke aandoeningen, ongelukjes, ongevallen en bijzonderheden betreffende de bevalling.

Functioneren zoals het bedoeld is

Aangezien Cranio-Sacraal therapie het lichaam uitnodigt weer zoveel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers. Garanties kunnen echter ook bij deze therapie nooit gegeven worden. Ook zonder concrete klachten kan behandeling worden aanbevolen ter bevordering van innerlijke rust, verdiepen van stilte-bewustzijn, bij persoonlijk groeiproces, zingevingsvraagstukken, behouden / onderhouden / verbeteren van “Quality of Life” en algeheel welbevinden en ontspanning.
Een cranio-sacraal behandeling is uitermate geschikt als lichaamsgerichte traumatherapie. Erik heeft zich hierin gespecialiseerd en gebruikt hierbij de biodynamische methodiek.  

Klachten waarbij de therapie zijn waarde heeft bewezen zijn onder anderen:

 • Hoofdpijnen
 • Dyslexie
 • Nek- en schouderklachten
 • Chronische vermoeidheid
 • Rugklachten
 • Slaapstoornissen
 • Posttraumatische Klachten
 • Aangezichtspijn
 • Lusteloosheid
 • stuitligging baby in baarmoeder
 • Huilbaby’s
 • bedplassen kind
 • Oorsuizingen
 • Hyperactiviteit
 • Bekkeninstabiliteit
 • Stress
Behandeling

Een Cranio-Sacraalbehandeling komt het best tot zijn recht indien de cliënt geen strak zittende kleding draagt.

De therapeut zal vragen knellende elementen zo mogelijk af te doen of los te maken. De Cranio-Sacraalbehandeling heeft binnen de praktijk zijn eigen plek, als onderdeel van de integratieve behandeling. Deze is zowel bij volwassenen als bij kinderen toepasbaar.

Tijdens de behandeling worden „zachte” technieken gebruikt. Desondanks moet de cliënt niet verbaasd zijn als door het in werking zetten van de lichaamskrachten tijdelijk, soms zelfs een paar dagen, een toename van de klachten wordt ervaren. Dit proces is vergelijkbaar met de effecten van de homeopathie. Tijdens de behandeling worden krachten in het lichaam losgemaakt die na de behandeling doorwerken als een domino-effect. Na dit zelf regulerende proces van het lichaam zal echter verbetering en ontspanning optreden.

Geschiedenis

De Cranio-Sacraaltherapie is ontstaan vauit de osteopathie. De Amerikaanse osteopaat W. G. Sutherland heeft het belang van het systeem onderkend en is verantwoordelijk voor de meeste technieken die vandaag nog worden gebruikt.

Onderwijs van de methode begon rond 1940, waarna vanaf 1970 een explosie van ontwikkeling onstond door het werk van J. Upledger.

Zelfstandige therapievorm

Door de opvallende resultaten en nieuwe technieken, heeft de Cranio-Sacraaltherapie zich ontwikkeld tot een zelfstandige therapievorm. Inmiddels wordt dit werk niet meer alleen door klassieke osteopaten geleerd en uitgeoefend. Vele tienduizenden studenten over de hele wereld zijn in staat gebleken de redelijk eenvoudige en „natuurlijke“ technieken te leren en met succes toe te passen.

De laatste jaren wordt, met name in Amerika, gewerkt aan het verzamelen van wetenschappelijk onderzoek om de erkenning van deze therapie binnen de medische wereld te ondersteunen. Daarnaast worden de basistechnieken geleerd aan jonge moeders, leraren, verzorgers en dergelijke.

Vergoeding

De Nederlandse Cranio-Sacraal Vereniging (NCSV) adviseert haar therapeut-leden over tarieven van een behandeling. Erik is geregistreerd therapeut van de NCSV.
De NCSV is aangesloten bij de RBCZ. Deze beroepsvereniging in de aanvullende gezondheidszorg, wordt door bijna alle zorgverzekeraars erkend.

De vergoeding valt onder de aanvullende zorgverzekering.
Afhankelijk van uw soort aanvullende pakket, krijgt u volledig of het grootste deel vergoed. Dit ook weer met mogelijk een maximun bedrag per jaar. Kijk uw polis er goed op na.