Erik en Pauline Coolen

Praktijk voor lichaamsgerichte- en voetreflextherapie

 

Onze praktijk is een praktijk voor lichaamsgerichte therapie, coaching en bewustzijn. Het is een kleinschalige praktijk, gelegen in een rustige woonwijk in Weert. Pauline en Erik dragen er zorg voor dat deze ruimte ook een optimale privacy biedt, waarbinnen veilig gewerkt kan worden en waar u als cliënt de mogelijkheid heeft om meer tot uzelf te komen. De ruimte nodigt uit tot een 'aanwezig komen in het hier en nu'.

Lichaamsgericht

Afbeelding84De naamgeving voor onze praktijk is op een natuurlijke wijze tot stand gekomen. Door de oorsprong, vanuit het werkveld van de fysio-/manuele therapie begin jaren '80, heeft Erik al vanaf het begin een sterke lichaamsgerichte basis. Emotioneel lichaamswerk en cranio-sacraal therapie maakten een grote verdieping en verbreding in zijn toch al holistische werkwijze mogelijk. Integratie met meer psychotherapeutische interventies volgde, zoals zijnsgerichte therapie, innerlijk kind, familie opstellingen en mindfulness. De laatste jaren heeft Erik zich toegelegd op een biodynamische werkmethodiek. Vanuit de lichaam-geest beleving van 'alledag' , op een ontspannen en veilige wijze te komen tot een bewust gevoelde en doorleefde diepte en dynamische stilheid die direct verbonden is met de kern van ons bestaan. Een groot mededogen en een diepe nederigheid worden hierin gevoelde belevingen.
Pauline heeft vanuit haar werk in de schoenenbrache, altijd al een passie gehad voor voeten. Geïnspireerd geraakt en mede door eigen intense levenservaringen, heeft ze zich gespecialiseerd in voetreflex therapie. Hierin brengt ze de Oosterse en Westerse tradities en technieken samen. Door toe te werken naar diepe ontspanning vanuit veiligheid en respect kan Pauline via energie-reflexzones en meridianen, een diep en wezenlijk herstel uitnodigen.
Vanuit het lichaam als ingang, staat voor zowel Pauline als Erik, Heel de mens centraal.

"het lichaam liegt nooit,
het staat altijd ten dienst van jezelf"

 

Coachen

Het coachen is geworteld in het lichaamsgerichte. Vanuit respect voor de eigenheid en authenticiteit van u als cliënt, kunnen wij een tijdje meelopen. Meestal gebeurt dit vanuit een specifieke hulpvraag. Coachen heeft betrekking op het hele proces. Het is alles wat Pauline en/of Erik kunnen inbrengen vanuit zichzelf, wat gericht is op een groei in zelfinzicht, zelfredzaamheid en zelfontwikkeling bij u als cliënt.

"Het gaat er niet om wat wij willen
of denken dat goed is,
maar het gaat om dát
wat u als cliënt wezenlijk nodig heeft.
het leven is een samen op weg zijn,
dat vraagt steeds weer
om afstemming in het hier en nu"

Vaak ontstaat ín het moment zelf een intuïtieve wijsheid over welke techniek of methodiek er passend is. In het voortraject is het vastleggen van een commitment van u als cliënt met ons belangrijk. Duidelijkheid over de te volgen route en de intenties hierbij, zorgen er voor dat het hele proces ook steeds weer geëvalueerd kan worden.

Bewustzijn

Zelfmanagement is voor ons de stap van klachtgericht naar gezondheid gericht. U als cliënt leren om uzelf te kunnen helpen. Binnen dit zelfmanagement hoort ook het zelf kunnen aangeven wanneer u hulp nodig hebt. Het getuigt van een goed en gezond zelfbewustzijn als u tijdig hulp vraagt.

Aanvullend kan een traject van een geregelde check-up wenselijk zijn. Dit al naar gelang de noodzaak.

Bewustzijn gericht is een volgende stap. Een proces van persoonlijke groei, wat leidt tot een diepere bewuste doorleefdheid. De therapeutische mogelijkheden hierbij, worden mede bepaald door de behoeften en kwaliteiten van u als cliënt, als ook door de eigen mogelijkheden en begrenzingen van onszelf.

"je bent zelf de verandering die je
in de wereld wil bewerkstelligen"

Bewustzijn heel dichtbij en direct in het dagelijkse leven. Je eigen handelen, denken, keuzes, waarden, lijf en gezondheid. Je eigen mens-zijn. Maar ook bewustzijn in een groter perspectief. De medemens, de natuur en de aarde.

Mens-zijn binnen mens-heid en universum. Jezelf leren ervaren als een wezenlijk en onlosmakelijk deel van iets wat ons overstijgt, is spiritueel bewustzijn. Iets wat ons een gevoel of ervaring kan geven van vrede, van wezenlijk thuis (gekomen) zijn.