Erik en Pauline Coolen

Praktijk voor lichaamsgerichte- en voetreflextherapie

 

Als we in contact staan met elkaar, dan is er communicatie. Vaak zijn we ons niet bewust wat de woorden die we uitspreken met de ander en onszelf doen. En natuurlijk ook omgekeerd. Het woord zelf heeft energie op zich.

Daarnaast wordt het woord verpakt in een bepaalde context. De manier van uitspreken, de klank, snelheid, hardheid of zachtheid (stem kwaliteit, intonatie), maar ook al het bijbehorende non-verbale handelen. Hierbij kun je denken aan gelaatsuitdrukking, gebaren met handen en voeten, totale lichaamshouding en oogcontact.
"De kunst van het luisteren"

Om deze hoeveelheid aan signalen en prikkels te kunnen waarnemen is het van belang om in voeling (in contact) te zijn met je eigen lijf (lichaamsbewustzijn). Dan komt er ruimte om je innerlijke houding waar te nemen. Hoe sta je ten opzichte van jezelf en de ander. Wat zijn de innerlijke gedachten en gevoels- en lijfsignalen.

In de dynamiek tussen zender en ontvanger, waarbij steeds gecodeerd en gedecodeerd word en er sprake is van een bepaalde mate aan ruis, kan feedback geven een goed instrument zijn ter verheldering of verduidelijking. Verwoord jij wat je eigenlijk wilt zeggen en is het effect van je woorden dat wat je wilt. We spreken van meta-communicatie als er gecommuniceerd wordt óver de communicatie zelf.

"stilte kan meer zeggen dan duizend woorden"

Vaak zijn onze diepste ervaring zodanig dat er geen woorden voor zijn. Welk woord je er ook aan geeft, het zou de levende ervaring eerder kapot maken dan bekrachtigen. Deze levende ervaringen hebben een overstijgend karakter. Kunstvormen zoals poëzie schilderen, beeldende kunst etc. komen nog het dichtste bij om de essentie van zo'n ervaring.uit te drukken.

Vanuit het wezenlijke zal het 'in contact zijn' per definitie voedend zijn. In de begeleiding ligt het accent op het opnieuw leren herkennen en gebruiken van deze voedende kwaliteit.

"ik zat net aan jou te denken"

Communicatie kan ook verder gaan dan het directe contact. Telepathie is een vorm van communiceren over afstand. Het bewust gebruiken van intenties naar anderen toe. Of het in gebed gaan. In het Tibetaans boeddhisme spreken ze over 'tonglen'.

Een meditatietechniek met mededogen. Het bewust leren communiceren over afstand zou je kunnen leren. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor het welzijn van de ander. Je zou het natuurlijk ook samen kunnen oefenen met je partner. Als we ons zouden verstillen komt er ruimte om te communiceren met onze schepper.